20. Diecezjalna Pielgrzymka za: 141 DNI

GRUPA CZERWONA

 

Grupa czerwona, prowadzona przez ojców i braci ze Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy, która wchodzi na Jasna Górę do ukochanej Matki 31 raz!

Naszym przewodnikiem jest ojciec Maciej Sierzputowski, dzięki któremu wędrówka ku Matce Jasnogórskiej przebiegała w atmosferze zgody i miłości, który swoimi konferencjami umacniał grupę czerwoną oraz przypominał nam o pięknie miłości Bożej do nas.

Każdego poranka po jutrzni i godzinkach rozważaliśmy Słowo Boże z czytań z dnia, które wzbudzało pragnienie dzielenia się między pielgrzymami licznymi świadectwami przepięknych i niejednokrotnie trudnych historii życia, które są świadectwami cudów działania Boga w naszym życiu.

Z naszą grupą szły dzielne i wytrwałe Ratowniczki z Harcerskiego Patrolu Ratowniczego Hufca Bydgoszcz-miasto, które dbały o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, aby cała pielgrzymka dotarła do celu swojej wędrówki. Nasza grupa liczyła około 80 pielgrzymów. Wędrowali z nami ojcowie ze Zgromadzenia Ducha Świętego: oo. Maciej Sierzputowski CSSp oraz Arkadiusz Krasicki CSSp, trzech kleryków z tegoż Zgromadzenia. Ojciec Arek przybył wraz z dwoma klerykami z Chorwacji, Marko i Josipem. Najmłodszy pielgrzym w grupie czerwonej ma 1,5 roku, a najstarsi mają 70 lat.

Wspólne modlitwy oraz codzienne uczestnictwo w Adoracji Najświętszego Sakramentu pomagały zjednoczyć grupę oraz nabrać sił do dalszej drogi.

Grupa ta w tym roku jest wyjątkowa, ze względu na obecność dużej liczby dzieci wraz z rodzicami, które prowadziły różaniec oraz przerabiały z Panią Kasią Chrzan konkretny program formacyjny przez cały czas pielgrzymki. Przykład ogromnej troski, trudu, zmagania się ze słabościami czyli prawdziwej miłości tych rodzin, był dla całej naszej grupy ogromnym bogactwem.

Pielgrzymce towarzyszyły dzieciobusy prowadzone przez mamy z naszej grupy.

TOP