Spotkanie popielgrzymkowe w Żołędowie za: 35 DNI

Kilka świadectw z ostatnich lat:

Świadectwo Pawła

Świadectwo Marii

Świadectwo Klaudii

Świadectwo Alessandra z Rzymu

 

 

TOP